1 Telefoonnummer voor alle afspraken

In functie van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus – COVID19 zijn in onze praktijk volgende maatregelen van kracht:

 • De praktijk niet betreden indien u koorts, hoesten en ademhalingsproblemen heeft. Neem contact op met uw huisarts en verwittig ons telefonisch
 • Versoepelde maatregel: vanaf heden zijn enkel partners van de zwangeren terug toegelaten. Volgende richtlijnen dienen opgegevolgd te worden:
  • Zij dienen de wachttijd buiten/in de wagen door te brengen
  • Zij zullen de praktijk mogen betreden wanneer de arts de consultatie bij hun echtgenote zal starten
  • Ze moeten voorzien zijn van een mondmasker
 • Kinderen / kinderen in buggy’s zijn NIET toegelaten in de praktijk
 • Respecteer de onderlinge afstand tussen andere patiënten: 1,5 meter
 • Betaal elektronisch

Ons medisch secretariaat wordt verzorgd door Nancy Van Lancker, Gerda De Roover en Marijke Audenaert.

Zij nemen zoveel mogelijk administratieve taken over en zullen voor u graag een afspraak inplannen. Zij zijn alle weekdagen aanwezig vanaf 9h00 tot 17h00 en op woensdagnamiddag pas vanaf 15h00.

Opdat de artsen tijdens hun consultaties niet gestoord zouden worden, vragen wij u zoveel mogelijk tijdens deze uren te telefoneren. 

Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De secretaresse is (net als de arts en de vroedvrouw) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

3 Locaties

Maak uw afspraak online

TELEFONISCHE AFSPRAAK MAKEN: 09 340 59 60

Nuttige links: