In functie van de strijd tegen de verspreiding van COVID19 zijn in onze praktijk volgende maatregelen van kracht:

  • Draag steeds een mondmasker. Ontsmet uw handen bij het betreden van de praktijk.
  • Neem contact op met uw huisarts indien u koorts, hoesten en ademhalingsproblemen heeft. Verwittig ons telefonisch zodat wij individueel kunnen beoordelen of uw afspraak kan doorgaan.
  • Per patiënt is één begeleider toegestaan. Deze dient de wachttijd buiten door te brengen en mag de praktijk betreden bij aanvang van de consultatie. 
  • Kinderen zijn NIET toegelaten in de praktijk.
  • Respecteer de onderlinge afstand van 1,5 meter met andere patiënten.
  • Betaal elektronisch.

In al onze praktijken is er mogelijkheid om met BANCONTACT te betalen!

Nieuws

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat het vervelend is indien u onverwacht een voorschrift tekort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Gelieve de nodige in te vullen documenten dus tijdig aan ons secretariaat over te maken en rekenen van uwentwege hiervoor op het nodige begrip.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Welwillendheidsattesten zullen steeds geweigerd worden.

Maak uw afspraak online

MAAK UW AFSPRAAK TELEFONISCH OP

09 340 59 60

Nuttige links: