Nuttige links

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat het vervelend is indien u onverwacht een voorschrift tekort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig.
Gelieve de nodige in te vullen documenten dus tijdig aan ons secretariaat over te maken.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Welwillendheidsattesten zullen steeds geweigerd worden.

MAAK UW AFSPRAAK TELEFONISCH OP

09 340 59 60

Wij zijn verbonden aan