In functie van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus – COVID19 zijn in onze praktijk volgende maatregelen van kracht:

  • De praktijk niet betreden indien u koorts, hoesten en ademhalingsproblemen heeft. Neem contact op met uw huisarts en verwittig ons telefonisch
  • Begeleiders zijn NIET toegelaten in de praktijk. Enkel onze patiënten worden onthaald.
  • Kinderen / kinderen in buggy’s zijn NIET toegelaten in de praktijk
  • Respecteer de onderlinge afstand tussen andere patiënten +/- 1 meter
  • Betaal elektronisch

In AL ONZE PRAKTIJKEN is er mogelijkheid om met BANCONTACT te betalen !

Nieuws

  • Informatiebrochure Prenatale Lessen (data 2018) en Kraambeurs (data 2018 – 13 maart, 12 juni, 18 september en 11 december) in AZ Lokeren.
  • Alle informatie over vaccinatie (uitleg vaccins, veiligheid, vaccinatieschema baby) bij een (geplande)  zwangerschap is terug te vinden op vaccinatieweek

Voorschriftenbeleid en Attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat het vervelend is indien u onverwacht een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig.  Gelieve de nodige in te vullen documenten dus tijdig aan ons secretariaat over te maken en rekenen van uwentwege hiervoor op het nodige begrip.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Welwillendheidsattesten zullen steeds geweigerd worden.

Maak uw afspraak online

TELEFONISCHE AFSPRAAK MAKEN: 09 340 59 60

Nuttige links: