In functie van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus – COVID19 zijn in onze praktijk volgende maatregelen van kracht:

 • De praktijk niet betreden indien u koorts, hoesten en ademhalingsproblemen heeft. Neem contact op met uw huisarts en verwittig ons telefonisch
 • Versoepelde maatregel: vanaf heden zijn enkel partners van de zwangeren terug toegelaten. Volgende richtlijnen dienen opgegevolgd te worden:
  • Zij dienen de wachttijd buiten/in de wagen door te brengen
  • Zij zullen de praktijk mogen betreden wanneer de arts de consultatie bij hun echtgenote zal starten
  • Ze moeten voorzien zijn van een mondmasker
 • Kinderen / kinderen in buggy’s zijn NIET toegelaten in de praktijk
 • Respecteer de onderlinge afstand tussen andere patiënten: 1,5 meter
 • Betaal elektronisch

Er is een versoepeling van de algemene maatregelen, maar voorlopig blijven er voor onze artsenpraktijk een aantal beperkingen van kracht.

Gezien er een lange wachtlijst te verwerken is, zullen wij patiënten met een uitgestelde afspraak trachten prioritair te zien. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt om de jaarlijkse screeningsonderzoeken op een later tijdstip te plannen. Indien u niet opgebeld werd/wordt door ons (check ook uw voicemail) dan gaat uw geboekte afspraak gewoon door.

Dank voor uw begrip.

In AL ONZE PRAKTIJKEN is er mogelijkheid om met BANCONTACT te betalen !

Nieuws

 • Alle informatie over vaccinatie (uitleg vaccins, veiligheid, vaccinatieschema baby) bij een (geplande)  zwangerschap is terug te vinden op vaccinatieweek

Voorschriftenbeleid en Attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat het vervelend is indien u onverwacht een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig.  Gelieve de nodige in te vullen documenten dus tijdig aan ons secretariaat over te maken en rekenen van uwentwege hiervoor op het nodige begrip.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Welwillendheidsattesten zullen steeds geweigerd worden.

Maak uw afspraak online

TELEFONISCHE AFSPRAAK MAKEN: 09 340 59 60

Nuttige links: